صفحه اصلیسئوالات متداولنقشه سایتارتباط با ما
معرفی پرسنل

 

 مسئول اتوماسیون و نرم افزار و پورتالمهندس مصلحی

 

    نام ونام خانوادگی: جناب آقای مهندس محمدعلی مصلحی

     مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت

      سمت: مسئول اتوماسیون و نرم افزار و پورتال

      تلفن : 42428204-061

    پست الکترونیکی: moslehi.a@dums.ac.ir

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

صفحه اصلیسئوالات متداولنقشه سایتارتباط با ما