صفحه اصلیسئوالات متداولنقشه سایتارتباط با ما
معرفی پرسنل

 

   مسئول اتوماسیون و نرم افزار و پورتالمهندس مصلحی

 

       نام ونام خانوادگی: جناب آقای مهندس محمدعلی مصلحی

       مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت

       سمت: مسئول اتوماسیون و نرم افزار و پورتال

       تلفن : 42428204-061

      پست الکترونیکی: moslehi.a@dums.ac.ir

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

صفحه اصلیسئوالات متداولنقشه سایتارتباط با ما