صفحه اصلیسئوالات متداولنقشه سایتارتباط با ما
اتوماسیون،نرم افزار و پورتال

برنامه زمان بندی واحد نرم افزار و پورتال

این واحد در زمینه پورتال و نرم افزار های اداری به شرح زیر انجام وظیفه می نماید

ساعت 7:30 الی 9:30 تعویض ویندوز مشکلات نرم افزاری ویندوزها (لازم به ذکر است همکاران گرامی خارج از این زمان هیچگونه پذیرشی نسبت به موارد ذکر شده انجام خواهد شد لذا همکاران فقط در این زمان اقدام نمایند)

ساعت 9:30 الی 10:30 مکاتبات شرکت ها و بروزرسانی نرم افزارها

ساعت 10:30 الی 12 رسیدگی به امورات پشتیبانی همکاران

ساعت 12 الی 12:30 انجام فریضه نماز

ساعت 12:30 الی الی 14 بروزرسانی پورتال اصلی دانشگاه و پورتال های دانشگاه

ساعت 14 لی 15 پشتیبانی از سایر نرم افزار ها

صفحه اصلیسئوالات متداولنقشه سایتارتباط با ما