صفحه اصلیسئوالات متداولنقشه سایتارتباط با ما
همکاران واحدبیمارستان گنجویان

      مسئول واحد فناوری اطلاعات بیمارستان گنجویانتصویر

              نام و نام خانوادگی:  سر کار خانم مهندس سرور افشار

              مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد معماری کامپیوتر

              سمت: سرپرست واحد فناوری اطلاعات بیمارستان دکتر گنجویان-نماینده سپاس دانشگاه علوم پزشکی دزفول

              تلفن:42422080-061

             پست الکترونیکی:  afshar.s@dums.ac.ir

      

       کارشناس ارشد شبکه  واحد فناوری اطلاعات بیمارستان گنجویان

           نام و نام خانوادگی:  جناب آقای مهندس علی ابوالحلاجتصویر

           مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد معماری کامپیوتر

           سمت: کارشناس ارشد شبکه بیمارستان دکتر گنجویان

           تلفن:42422080-061

           پست الکترونیکی: abulhallaj@dums.ac.ir 

 

         کارشناس سخت افزار ونرم افزار  واحد فناوری اطلاعات بیمارستان گنجویان

          نام و نام خانوادگی: جناب آقای مهندس وحید بهاری پورتصویر

          مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی نرم افزار

          سمت: کارشناس فناوری اطلاعات بیمارستان دکتر گنجویان

          تلفن:42422080-061

          پست الکترونیکی:  baharipour@dums.ac.ir

 

 

 

 

 

 

صفحه اصلیسئوالات متداولنقشه سایتارتباط با ما