صفحه اصلیسئوالات متداولنقشه سایتارتباط با ما
همکاران واحد معاونت درمان

 

      مسئول واحد فناوری اطلاعات معاونت های درمان ، غذا و دارو

     تصویر

         نام ونام خانوادگی: جناب آقای مهندس مسعود زمانی راد

           مدرک تحصیلی: کارشناسی فناوری اطلاعات

           سمت:  مسئول واحد فناوری اطلاعات معاونت های درمان ، غذا و دارو

         تلفن: 42520011-061      

      

 

 

 

     کارشناس واحد فناوری اطلاعات معاونت درمانتصویر

   

         نام ونام خانوادگی: سرکار خانم مهندس آزاده ارغشی

           مدرک تحصیلی: کارشناسی  فناوری اطلاعات

           سمت: کارشناس واحد فناوری اطلاعات معاونت درمان

           تلفن: 17-42530716-061 داخلی 252

صفحه اصلیسئوالات متداولنقشه سایتارتباط با ما