صفحه اصلیسئوالات متداولنقشه سایتارتباط با ما
همکاران واحد ستاد شبکه شوش

 

     مسئول واحد فناوری اطلاعات ستاد شبکه بهداشت شوشتصویر

   

            نام ونام خانوادگی : جناب آقای مهندس مهدی فلاطون        

          مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی تکنولوژی نرم افزار

          سمت : مسئول واحد فناوری اطلاعات ستاد  شبکه بهداشت شوش

         تلفن: 42829617-061

 

صفحه اصلیسئوالات متداولنقشه سایتارتباط با ما