صفحه اصلیسئوالات متداولنقشه سایتارتباط با ما
همکاران واحد ستاد مرکز بهداشت شوش

  

              مسئول واحدفناوری اطلاعات ستاد مرکز بهداشت شوش

          

                      نام و نام خانوادگی: سر کار خانم مهندس اعظم بیگ پور

                     مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد فناوری اطلاعات سلامت
 
                     سمت: مسئول واحد فناوری اطلاعات ستاد مرکز بهداشت شوش
 
                      تلفن: 42829617-061
صفحه اصلیسئوالات متداولنقشه سایتارتباط با ما