صفحه اصلیسئوالات متداولنقشه سایتارتباط با ما
همکاران واحد بیمارستان شوش
           
              
              مسئول واحد فناوری اطلاعات بیمارستان شوش
           
                     
                    
                     نام و نام خانوادگی : سر کار خانم مهندس صدیقه بابایی
         
                    مدرک تحصیلی : دانشجوی ارشد فناوری اطلاعات
                      
                    سمت : مسئول واحد فناوری اطلاعات بیمارستان شوش
        
                    تلفن:  42873129-061
صفحه اصلیسئوالات متداولنقشه سایتارتباط با ما