صفحه اصلیسئوالات متداولنقشه سایتارتباط با ما
همکاران واحد شبکه گتوند

 

     مسئول فناوری اطلاعات شبکه بهداشت و درمان گتوند                                                                                                                                       

              نام ونام خانوادگی: جناب آقای مهندس رضا عبدی زاده

              مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی نرم افزار

              سمت:  مسئول فناوری اطلاعات شبکه بهداشت و درمان گتوند

              تلفن: 36321802-061

              پست الکترونیکی: abdizadeh.r@dums.ac.ir

صفحه اصلیسئوالات متداولنقشه سایتارتباط با ما