صفحه اصلیسئوالات متداولنقشه سایتارتباط با ما
همکاران بیمارستان گتوند

          مسئول فناوری اطلاعات بیمارستان کارون گتوند                                                                                                    

               نام ونام خانوادگی: جناب آقای مهندس مسلم افزونی

                مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی نرم افزار

                سمت: مسئول فناوری اطلاعات بیمارستان کارون گتوند

                تلفن: 06-36327600-061 داخلی 107

                پست الکترونیکی:  afxoni.m@dums.ac.ir  

 

 
 
صفحه اصلیسئوالات متداولنقشه سایتارتباط با ما