صفحه اصلیسئوالات متداولنقشه سایتارتباط با ما
HIS

 

     HIS

HIS(Healty Information System) سيستم اطلاعات سلامت

هر بيمارستان شامل واحدهاي مختلف سازماني با انواع پردازشهاي اطلاعاتي متفاوت و با متد هاي مختلف جريان كار است.

نرم افزار HIS ابزاري جهت يكپارچه سازي اطلاعات و تعامل هر چه بهتر واحد هاي داخلي يك بيمارستان جهت داشتن خروجي هاي مالي و

باليني دقيق تر و كامل تر است.كه ساير مراكز وسازمانها و خود بيماران نيز از اين خروجي ها بهرمند مي گردند.

 

مراكز كه در آنها HIS نصب گرديده:

 

  - بیمارستان بزرگ گنجویان دزفول

  - بیمارستان نظام مافی شوش

  -واحد بازرسی ستاد مرکزی علوم پزشکی دزفول

 - واحد حسابداری ستاد مرکزی علوم پزشکی دزفول

 

صفحه اصلیسئوالات متداولنقشه سایتارتباط با ما