صفحه اصلیسئوالات متداولنقشه سایتارتباط با ما
مسئول واحد آمار

  مسئول واحد آمار

      نام ونام خانوادگی : فاطمه بشیرنجفقلی

    

      مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد آمار اقتصادی اجتماعی

    

      سمت :مسئول واحد آمار

    

      تلفن :42428117-061

   

     پست الکترونیک: bashir.f[at]dums.ac.ir

صفحه اصلیسئوالات متداولنقشه سایتارتباط با ما